Polska coraz wyżej w rankingu CEWEP

19.10.2018 13.35

Jesienny poranek na Ostrowie Grabowskim. Z prawej EcoGenerator

 

W europejskim rankingu gospodarki odpadami komunalnymi Polska od 2012 przesunęła się z 20 na 15 miejsce. Dzięki EcoGeneratorowi i innym polskim spalarniom będziemy jeszcze wyżej.

 

Każdego roku na podstawie danych Eurostatu CEWEP (Europejska Konfederacja Spalarń Odpadów Komunalnych) opracowuje wykresy obrazujące stan przetwarzania odpadów w Europie.

Najnowszy wykres (za 2016) pokazuje udział recyklingu (w tym kompostowania), przetwarzania odpadów w energię i składowania w każdym państwie członkowskim UE oraz w Islandii, Norwegii i Szwajcarii. O kolejności państw decyduje składowanie (im mniej składowania, tym wyższa pozycja).

 

 

 

Liderami są Szwecja, Belgia, Dania, Holandia i Niemcy – to państwa, w których składuje się nie więcej niż 1 proc. odpadów. Siedem państw członkowskich składuje mniej niż 10% - co jest celem nowej dyrektywy odpadowej do 2035 roku. Osiem państwach członkowskich nadal składuje ponad 60% odpadów komunalnych.

Polska z wynikiem 37% zajmuje 15 miejsce. Historyczne „mniej niż 50%” osiągnęliśmy w 2015 roku. W 2016 po raz pierwszy w naszym kraju recykling przewyższył składowanie.

 

Gospodarka odpadami w Polsce: lata 2010 - 2016

 

Cel: gospodarka cyrkulacyjna

A jeszcze w 2012 roku wywoziliśmy na wysypiska 73% odpadów, co w europejskim rankingu odpadowym dawało nam odległe 20 miejsce. Postęp zawdzięczamy recyklingowi i spalarniom. W 2013 roku rozpoczęła się selektywna zbiórka odpadów, w 2015 oraz 2016 r. zostały uruchomiono cztery duże spalarnie odpadów komunalnych (w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie i Krakowie, w 2017 roku w Poznaniu i Szczecinie). Obecnie trwa rozruch spalarni w Rzeszowie.

Dane za 2017 i 2018 mogą być tylko lepsze ze względu na nowe spalarnie.

Celem strategicznym UE jest całkowite wyeliminowanie składowania odpadów komunalnych i przejście od gospodarki linearnej (zrób, użyj, wyrzuć) do cyrkulacyjnej (zrób, użyj, przetwórz). Unia stawia na recykling, a w przypadku odpadów nie nadających się do recyklingu – na odzysk energii.

Składowiska degradują krajobraz, nawet po zamknięciu przez setki lat muszą być nadzorowane, a wydobywający się z nich metan niszczy warstwę ozonową. Rezygnacja z wysypisk jest realizacją idei zrównoważonego rozwoju.

 

Prąd i ciepło dla milionów

Spalarnie nie konkurują z recyklingiem, są nieodzownym uzupełnieniem gospodarki cyrkulacyjnej (bezodpadowej). Przekształcają termicznie odpady, których nie opłaca się poddać recyklingowi. Zmniejszają objętość odpadów o ok. 90 proc., a tym samym pomagają osiągnąć cele dyrektywy UE w sprawie ograniczenia składowania.

Energia wytwarzana w instalacjach do przetwarzania odpadów przyczynia się do ochrony klimatu i bezpieczeństwa dostaw energii. Odpady zastępują paliwa kopalne, które zostałyby wykorzystane do produkcji tej energii w konwencjonalnych elektrowniach.

Większość krajów o wysokich wskaźnikach recyklingu - takich jak Austria, Belgia, Niemcy i Holandia - ma również wysoki wskaźnik energii z odpadów i niski – niemal na poziomie zerowym – wskaźnik składowania.

 

Wszystkie europejskie spalarnie odpadów, a jest ich ok. 500, unieszkodliwiają 90 mln ton odpadów rocznie, dostarczając energię elektryczną 18 milionom odbiorców i ciepło 15 milionom.  W zależności od zastąpionego paliwa - gazu, ropy naftowej, węgla kamiennego lub węgla brunatnego – daje to oszczędność od 10 do 49 milionów ton paliw kopalnych emitujących 24-49 milionów ton CO2 .

Zgodnie z  prawodawstwem UE, biodegradowalna frakcja odpadów komunalnych i przemysłowych jest uważana za biomasę, a zatem odnawialne źródło energii. Produkcja energii z zakładów wykorzystujących odpady do wytwarzania energii jest w około 50% odnawialna.

Technologia „energia z odpadów" jest jedną z najsolidniejszych i najbardziej efektywnych alternatywnych opcji energetycznych, które ograniczają emisję CO2 i oszczędzają ograniczone zasoby paliw kopalnych wykorzystywane przez tradycyjne elektrownie.

Nowoczesne spalarnie są wyposażone w skuteczne systemy oczyszczania spalin, które gwarantują bezpieczeństwo ludziom i środowisku naturalnemu.

ECG na podstawie materiałów CEWEP

 

Czysta energia z odpadów

EcoGenerator jest jedną z ośmiu polskich spalarń odpadów komunalnych. Znajduje się w na Ostrowie Grabowskim. Zakład rozpoczął działalność w grudniu 2017 roku. Do tej pory (dane z 15 października) przyjął 95 tys. ton odpadów, z czego 77,5 tys. odpadów posortowniczych, 10 tys. ton rdf-u i 7,5 tys. ton odpadów zmieszanych.

W tym czasie wytworzył 44,5 tys. MWh energii elektrycznej i 108 tys. GJ.

EcoGenerator unieszkodliwiając niebezpieczne dla środowiska odpady zapewnia energię ok. 30 tys. gospodarstw domowych.

 

Zapraszamy do zwiedzania EcoGeneratora!

Dowiecie się, jak z odpadów wytwarzamy energię i jakie znaczenie dla ochrony środowiska i nowoczesnej gospodarki mają spalarnie odpadów komunalnych. Zapisy przyjmujemy pod adresem wizyty@ecogenerator.eu

Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki; godz. 9 i 11. Wizyta trwa ok. 1,5 godziny. Wielkość grup: do 25 osób. Wiek: od drugiej klasy szkoły podstawowej wzwyż.

Transport we własnym zakresie. Nasz zakład znajduje się w Szczecinie, na Ostrowie Grabowskim, przy ul. Logistycznej 22. Do EcoGeneratora dojeżdża autobus linii 76.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.