Nowe ambitne cele dla gospodarki odpadami

14.05.2018 00.00

Gospodarka odpadami w krajach Europy, dane za 2015 rok. Kolor czerwony: składowanie, żółty - spalanie, zielony - recykling i kompostowanie.

 

 

 

Europarlament uchwalił nowe cele w zakresie gospodarki odpadami. Do 2025 roku co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych ma być poddawanych recyklingowi albo kompostowaniu.

Dziś średnia unijna to ok. 44 proc. (o 13 punktów procentowych więcej niż w 2004).

Do 2030 r. recykling ma objąć 60 proc. odpadów, a w 2035 r. 65 proc.

Nowe przepisy wyznaczają bardzo ambitny (szczególnie dla Polski) cel w zakresie ilości odpadów trafiających na składowiska. Zgodnie z nimi udział składowisk w gospodarce odpadowej ma wynosić maksymalnie 10%, do 2035 r. (wg PE w 2016 r. wyniósł on w Polsce 37%).

Uchwalone 18 kwietnia br. przez Parlament Europejski przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Radę Europy, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

Ku gospodarce o obiegu zamkniętym

Unia Europejska jest światowym liderem recyklingu. Cel strategiczny Unii to gospodarka cyrkulacyjna, a więc bezodpadowa.

- Zapotrzebowanie gospodarki światowej na surowce może wzrosnąć o dalsze 50 proc. w ciągu następnych 15 lat - wyjaśnia sens zmian włoska europoseł Simona Bonafè. – Żeby odwrócić tę tendencję, musimy przyjąć model rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej, który utrzymuje surowce i ich wartość w obiegu. To jedyne rozwiązanie, które jest w stanie pogodzić zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy.

Recyklingowe cele dotyczą także tekstyliów i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Do 2025 r. odpady tego typu mają być zbierane osobno. Także odpady ulegające biodegradacji – do 2024 r. – mają być zbierane osobno lub poddawane recyklingowi na miejscu wytworzenia poprzez kompostowanie.

Regulacje zakładają też, że państwa członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 30 proc. do 2025 roku i o 50 proc. - do 2030 roku. Temu celowi ma służyć zbiórka niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpieczna redystrybucja.

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada zmniejszenie do minimum produkcji odpadów oraz ponowne wykorzystywanie, naprawę, odnawianie oraz recykling istniejących już materiałów i produktów. Przejście do gospodarki cyrkulacyjnej sprzyja ochronie środowiska, ogranicza zużycie paliw kopalnych, zwiększa konkurencyjność Europy i przyczynia się do tworzenia miejsc pracy. 

EcoGenerator w gospodarce cyrkulacyjnej

W Europie są kraje, które już osiągnęły opisane wyżej cele bądź są bardzo blisko. Np. w Niemczech 68 proc. odpadów podlega recyklingowi i kompostowaniu. Reszta jest przekształcana termicznie. Odpady nieprzetworzone nie są tam w ogóle składowane. W Belgii recykling + kompostowanie obejmuje 55 proc. odpadów, spalanie 44 proc., składowanie 1 proc. Podobnie Dania i Holandia. Szwedzi z połowy odpadów odzyskują surowce, z połowy energię.

Spalanie odpadów komunalnych jest ważnym uzupełnieniem nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Jak dotąd nie ma sposobu na 100-procentowy odzysk surowców z odpadów. Znaczna ich część (w rozwiniętych krajach ten odsetek ciągle wynosi ok. 30-40 proc.) jest zbyt zanieczyszczona, by opłacało się je zbierać selektywnie. Najlepszym dla nich rozwiązaniem jest odzysk energii.

Taką też rolę pełni EcoGenerator. Dzięki wybudowanemu na Ostrowie Grabowskim zakładowi Szczecin ograniczył składowanie odpadów do zera, a tym samy dołączył do liderów europejskich miast  w zakresie gospodarki odpadami.


 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.