EcoGenerator - lider smart city

28.07.2017 00.00

EcoGenerator wpisuje się w cele polityki energetycznej i odpadowej UE. Unieszkodliwiając rocznie 150 tys. odpadów zapewni ciepło i prąd ok. 30 tys. gospodarstw domowych.

Zakład przyczyni się do stworzenia w Szczecinie modelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska naturalnego i unijnymi dyrektywami w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami.

Polityka energetyczna  UE ma zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do energii „bezpiecznej, niedrogiej i przyjaznej dla środowiska". Ma także uodpornić Europę na zakłócenia dostaw gazu z Rosji.  Działania zmierzające do osiągnięcia tych celów obejmują łagodzenie popytu na energię (wspieranie energooszczędności), dywersyfikację źródeł energii, wzmacnianie udziału energii odnawialnej w koszyku dostaw.

Spalarnie odpadów komunalnych odgrywają ważną rolę we wszystkich tych tematach. Odpady w części biodegradowalnej mają status odnawialnego źródła energii. Szacuje się, że w europejskich spalaniach udział frakcji biodegradowalnej wynosi ok. 50 proc.

Spalarnie zmniejszają zależność gospodarki europejskiej od paliw kopalnych i wpisują się popularną w zachodnioeuropejskich krajach koncepcją inteligentnych miast (smart city *). W niektórych miastach Europy zapewniają już  50 proc. lub więcej lokalnego ciepła. Tak jest np. w Malmö, gdzie 60 proc. ciepła pochodzi ze spalarni odpadów komunalnych.

Zakład AVR Rozenburg w Rotterdamie dostarcza parę do przemysłu i ogrzewa  sieć ciepłowniczą miasta. W ten sposób pomaga Rotterdamowi zredukować emisję CO2 o 200 000 ton rocznie.

W Lucernie (Szwajcaria) nowo otwarty zakład zaspokaja potrzeby 38 tys. gospodarstw domowych rocznie i dostarcza ciepło do pobliskiej papierni. Bliskość obu obiektów umożliwia efektywność energetyczną na poziomie 70 proc.  Papiernia zmniejszyła koszty ogrzewania i oszczędza  40 milionów litrów oleju rocznie.

Świat bez opadów

Celem wdrażanej przez UE gospodarki cyrkulacyjnej (czyli bezodpadowej) jest zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ograniczenie wydobycia paliw kopalnych.  Drogą do wyeliminowania składowania odpadów jest recykling i odzysk energetyczny.  Składowanie odpadów oznacza utratę potencjału surowcowego, energetycznego, emisję metanu oraz potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych.

Spalarnie ograniczają składowanie i pomagają  uczynić Europę mniej zależną od importu paliw kopalnych, a przez to przyczyniają się do bezpieczeństwa energetycznego, co jest  głównym celem polityki energetycznej UE.

Elektrociepłownie zasilane odpadami wytwarzają niezawodną, w dużej części odnawialną energię. Zdecentralizowane zakłady przyczyniające się do stabilności sieci i bezpieczeństwa dostaw. Oferują energię, która pod postacią ciepła, energii elektrycznej albo pary może być dostarczana do domów i przemysłu. W krajach zachodnich stosunek między miejskim a komercyjnym (przemysłowym) wykorzystaniem energii z odpadów wynosi  50/50.

Obecnie w Europie około 88 milionów ton odpadów przetwarzanych jest w energię w ok. 480 zakładach. Dają one ciepło i energię elektryczną ok. 15 mln gospodarstw domowych.

Oczywiście mówimy o odpadach, które nie nadają się do recyklingu, i które w przeciwnym razie zostałyby wywiezione na składowiska.

 

 

Dane z 2015 (patrz grafika) pokazują, które państwa członkowskie  osiągnęły największe sukcesy w tej dziedzinie. Polska, dzięki budowie spalarń m.in. w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Rzeszowie, Warszawie oraz w Szczecinie -  z każdym rokiem przesuwa się w stronę czołówki.

Jednak nadal znaczna ilość odpadów komunalnych jest składowana. W ramach pakietu „Energia z odpadów” i „Gospodarka cyrkularna”  Komisja Europejska proponuje , aby do roku 2030 składowanie stanowiło maksymalnie 10 procent wszystkich wytworzonych w danej gminie odpadów komunalnych. W Europie tylko 7 krajów spełnia obecnie to kryterium. Dziewięć krajów nadal wyrzuca na wysypiska ponad 60 proc. odpadów. Na szczęście w tej grupie nie ma już Polski.

Szczecin dzięki EcoGeneratorowi ograniczy składowanie odpadów do zera i stanie się modelowym przykładem gospodarki odpadami .

 

  • EcoGenerator będzie jednym z uczestników Kongresu „Lider innowacji Smart City 2017”, który odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku w Technoparku Pomerania.
Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.